KULTURA PAMIĘCI

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-PRAWNE BYDGOSZCZ-POZNAŃ 13-14 LISTOPADA 2014 R.

O konferencji

plakat_kultura_slider

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
KULTURA PAMIĘCI. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-PRAWNE
BYDGOSZCZ-POZNAŃ 13-14 LISTOPADA 2014 R.

Celem konferencji jest dokonanie analizy aktualnych problemów związanych ze zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi i społecznymi występującymi przy realizacji projektów z zakresu „oral history”, pozostających częścią szerszego zjawiska jakim jest kultura pamięci. Tematyka spotkania będzie nawiązywała do różnych obszarów poznawczych związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami społecznymi i prawnymi (prawo autorskie, prawo ochrony zabytków), historycznymi (źródła mówione, kategoria źródeł wywołanych) i bibliologicznymi (cyfrowe przetwarzanie, gromadzenie, udostępnianie w Internecie), z udziałem gości i referentów specjalistów z ośrodków akademickich oraz przedstawicieli najbardziej znaczących instytucji zajmujących się problematyką szeroko rozumianej kultury pamięci.

Równolegle w sali wystawowej w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk będzie zorganizowana czasowa wystawa starodruków z proweniencją bydgoską. W ten sposób organizatorzy zamierzają podkreślić współpracę obu Bibliotek.

Konferencja uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja będzie odbywać się w Bibliotece UKW w Bydgoszczy.

About

View all posts by

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.