KULTURA PAMIĘCI

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-PRAWNE BYDGOSZCZ-POZNAŃ 13-14 LISTOPADA 2014 R.

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie na konferencje wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa (plik do pobrania poniżej) należy przesłać na adres e-mail: kosmeja@ukw.edu.pl

Plik do pobrania w formacie DOC znajduje się tutaj – karta_uczestnictwa.

Ważne daty:

  • Zgłoszenia z abstraktami – do 30 sierpnia 2014 r.
  • Informacja o przyjęciu zgłoszenia – 15 września 2014 r.
  • Ostateczny termin dostarczenia pełnych tekstów – 30 października 2014 r.

Opłata za publikację w monografii recenzowanej:

Wpłata do 30 września 2014 r. – 200 zł
Wpłata po 30 września 2014 r. – 250 zł

Koszt podróży, noclegu i udziału uczestnicy pokrywają indywidualnie lub delegujące instytucje. Organizatorzy zapewniają: druk materiałów konferencyjnych, poczęstunek podczas przerw w obradach, w pierwszym dniu konferencji kolację z programem artystycznym, w drugim dniu konferencji obiad.

Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy kierować na rachunek bankowy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Mielżyńskiego 27/29, Poznań 61-075, Bank Zachodni WBK S.A. nr 18109013590000000035018499, tytuł przelewu: Kultura Pamięci 2014

About

View all posts by

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.